Loading...

3b. dio

Postoji sedam kriterija za procjenu pouzdanosti vjere.

Kršćanska vjera je stavljena na ispit. O prva tri tri kriterija smo raspravljali u 3a.djelu ovog filma.

U 3b.djelu istražujemo vrijednost te vjere s četiri preostala kriterija. Hoće li ova vjera preživjeti?

Pridružite mi se u potrazi za šifrom istinske vjere i duhovnog života…

4. Istina

Da li su se događaji opisani u Bibliji stvarno dogodili?

Povjesničar C. Sanders donosi tri načela po kojima bi se utvrdila vjerodostojnost događaja u našoj povijesti.

Ta načela su: 1. Tekstualna kritika; 2. Unutarnji dokazi; 3. Izvanjski dokazi.

4a. Tekstualna kritika

Kritika teksta proučava na koji način je izrečen originalni tekst.

Posjedujemo li originalne tekstove prvih autora u Bibliji?

Pouzdanost teksta Starog zavjeta potvrđena je pronalaskom kumranskih svitaka u blizini Mrtvog mora.

Ne postoji ništa poput povijesnih dokumenata Novog zavjeta.

Više od 5000 primjeraka kopija, itd…originalnih pisanih tekstova zvanih rukopisa, koji su pronađeni.

Najstariji do sada pronađeni rukopis Novog zavjeta nazvan je “P52” I pripada dijelu evanđelja po Ivanu, datiran oko 125 godine.

Svi novozavjetni rukopisi dolaze iz različitih regija i vremenskih razdoblja i značajno se ne razlikuju.

Sa znanstvenog gledišta, možemo biti apsolutno sigurni da posjedujemo izvorni tekst prvih autora Novog zavjeta.

4b. Unutarnji dokazi

Unutarnji dokazi nam otkrivaju da li autori govore istinu.

Jesu li autori bili u mogućnosti da kažu istinu?

Novozavjetni autori su bili očevici ili su razgovarali sa svjedocima.

Evanđelje se je brzo proširilo i bilo je prihvaćeno u cijelom rimskom carstvu prvog stoljeća.

To znači, da prvi čitatelji koji su znali o Isusu, smatrali su da je Novi zavjet pouzdan.

4c. Izvanjski dokazi

Izvanjski dokazi nam otkrivaju povijesnu vjerodostojnost iz drugih pouzdanih izvora.

Da li vanjski dokaz potvrđuje činjenice koje su navedene u Novom zavjetu?

Arheolog Sir William Ramsay je dokazao da je Novi zavjet napisan u prvom stoljeću po Kristu.

Povjesničari prvog i drugog stoljeća poslije Krista, poput Židova Josipa Flavija i Rimljanina Tacita pisali su o Isusu Kristu zvanom “Mesija” u Izraelu.

Rani crkveni vođe prvog i drugog stoljeća po Kristu, potvrdili su vjerodostojnost Novog zavjeta.

Dakle, imamo izvorni tekst; autori su bili kadri napisati istinu i njihova vjerodostojnost je potvrđena pouzdanom izvorima.

5. Stvarno božansko rješenje

Možemo li u Bibliji pronaći stvarno božansko rješenje za našu duboku unutarnju prazninu kao i našu sebičnu prirodu.

Budući da smo okrenuli svoja leđa Bogu, možemo osjetiti prazninu unutar sebe.

Od kada smo izgubili blisko zajedništvo s Bogom, postali smo sebični.

Zbog takve naše prirode, nismo u stanju biti savršeno poslušni Božjem Zakonu.

Stoga smo krivi, bilo da smo iskusili krivnju ili ne.

Mi nismo sposobni platiti dug za naše grijehe.

Proroci Starog zavjeta su prorokovali da će Bog promjeniti prirodu i sudbinu ljudi te da će ući i živjeti po Njegovom novom savezu.

Isus Krist je došao da primi Božju kaznu zbog naše nepravde. On je umro umjesto nas na križu, baš kao što je i obećao.

On je ustao od mrtvih kako bi nam omogućio da uđemo u Njegov novi savez.

Niti jedan vođa neke religije nije ustao od mrtvih, ali Isus jest!

Koja sila može takve stvari učiniti mogućim? Samo Božja sila to može!

Da su njegovi protivnici imali priliku da pokažu njegovo mrtvo tijelo tada bi oni to i učinili kako bi se uništila ova vjera.

Stotine njegovih sljedbenika, u isto vrijeme ga je susrela nakon uskrsnuća.

Većina apostola je umrla mučeničkom smrću jer je znala za uskrsnuće Isusa Krista.

Poruka ranih kršćana kao i današnjih jest Radosna vijest!

Ako se zaista predaš Isusu Kristu, tvoj život bit će promijenjen i primiti ćeš vječni božanski život!

Da li želite prihvatiti ljubav Isusa Krista, ili je odbaciti? Izbor je na vama.

6. Mir i ljubav

Što sa ”Mir i ljubav”?

Pravi Isusov sljedbenik će postati poput njega i Bog će mu podariti mir i ljubav. Ali, to je proces.

Sada, vidjeli smo da Biblija ispunjava svih 6 kriterija koje smo istražili. Izazivam vas da shvatite 7. kriterij.

7. Božji glas

Možeš li čuti Božji glas u Bibliji?

Zašto ne bi počeo s čitanjem Evanđelja i tražio od Boga da govori u tvoje srce.

On je spreman da vas uvjeri u Njegovu istinu.

Zahvaljujem se što se pogledali 3.dio! Nadam se da ste također zadovoljno pogledali 1.i 2.dio.

Moja želja je da vam ovaj film pomogne u vašoj Potrazi za istinom.

2018-12-11T12:52:58+00:00

Pin It on Pinterest

Share This