Loading...

۱ا- چطور در هیات و زندگی‌ روحانی تو زندگی‌ میکنی‌؟

۱ب- ارزش در یک مذهب چیست؟

۱س- چگونه ما میتونیم حقیقت را پیدا کنیم؟

۲ا- چرا انسانها برگشت و توبه میکنند به یک دین؟

۲ب- آن میتواند به این صورت باشد که ما بتوانیم ابتدا جواب سوال‌های بعدی را بدهیم.

۳- من از کجا آمدم؟ در واقع من برای چه چیزی زندگی‌ می‌کنم؟ بعد از این زندگی‌ چه چیزی هست؟

۴- همچنان ممکن هست دلایلی باشد که یک دین سعی‌ می‌کند جهت دهد به سوی این که بیشتر در مورد زندگی‌ روحانی کشف کنی‌.

۵- گاهاً میتوانیم ما یک خلا عمیق درونی احساس کنیم.

۶- آن ناشی‌ از این میشود که ما رابطه عمیق مان را با خالق مان گم کرده ایم و از دست داده ایم.

۷- در هر کتاب مذهبی‌ نوشته شده که تو چگونه با این خلا درونی‌ پیش روی.

۸- و آن مقصد خدایی نامبرده در دسترس قرار می‌گیرد.

۹- هم اکنون چه روشی‌ واقعا کار می‌کند، و چه راهی‌ را ما اکنون باید دنبال کنیم؟

۱۰- کدام کتاب مذهبی‌ واقعا توسط خدا مکاشفه شده است؟

۱۱- در چنین کتابی‌ میبایستی ما:

 1. ۱۲- ۱. بیشتر در مورد خدا همچون خالق مان کشف کنیم. در فیلم “دلیل برای خدا” من بیشتر توضیح خواهم داد.
 2. ۱۳- ۲. در مورد داستان‌های قدیمی از ابتدا میخوانیم.
  ۱۴-خدا همیشگی‌ و جاوید هست. اگر ایمانی‌ از خدا بیاید، میبایست از آغاز شروع شده باشد.
 3. ۱۵- ۳. حکمت خدایی، ارتباط و منطق را پیدا کنیم. اینها اثر انگشت هاییست که ما میتوانیم واقعا در طبیعت مشاهده کنیم.
 4. ۱۶- ۴. ما میتوانیم در مورد حقیقت و اطمینان مطالعه کنیم. اگر آن درست و حقیقی نباشد، پس آن پوچ و بی‌ معنی خواهد بود.
 5. ۱۷- ۵. ما میبایست یک راه حل خدایی پیدا کنیم برای خلا درونی مان و طبیعت خود خواهان یمان.
  ۱۸- این چیزی هست که ما میتوانیم منتظر باشیم از یک خدای زنده و محبت و کامل.
 6. ۱۹- ۶. یک راهی‌ میتوانیم ما پیدا کنیم که ما را به سوی صلح و آرامش و محبت در قلب مان رهبری و هدایت کند.
  ۲۰- محبت،  خلقت را نگاه میدارد. این میبایست هدف خالق مان باشد.
 7. ۲۱- ما میبایستی که صدای خدا را بشنویم. اگر کتابی‌ از سمت خدا بیاید، پس قا عدتا خدا می‌خواهد از طریق آن کتاب با ما صحبت کند.

۲۲- آیا کتاب انجیل چنین کتابی‌ هست؟ برویم تا ما بهتر به این فا کتر نگاه کنیم.

1. ۲۳- خالق

۲۴- خداوند در انجیل همچون خالق نوشته شده است؟

۲۵- انجیل به ما نگاهی‌  میدهد که ما خدا را همچون خالق جهانمان و حیاتمان ببینیم.

۲۶- ما مخلوق هستیم تا خدا حیاتش و محبّتش را با ما تقسیم کند.

۲۷- ما همگی‌ به محبت واقعی و خوشبختی‌ اشتیاق داریم.

۲۸- ما همگی‌ می‌خواهیم که احترام و محبت شویم. آن را خدا در وجودمان قرار داده است.

۲۹- ما سعی‌ می‌کنیم که اغلب این محبت را از چشمه اشتباه و نادرست برداریم.

2. ۳۰- داستانهای قدیمی

۳۱- داستانهای انجیل از زمانهای شروع انسانیت از کجا آماده اند؟

۳۲- داستانهای قدیمی انجیل در حقیقت خیلی قدیمی هستند.

۳۳- حدود ۱۵۰۰۰ کتیبه‌های سنگی‌ موجود هست که حدود ۲۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده است، که همگی اینها در سور یه پیدا شده است.

۳۴- داستانهای این چشمه و منبع به ما این امکان را میدهد که منطبق بودن را در کتاب اول انجیل ببینیم.

۳۵- باستان شناسان مکان‌های قدیمی بسیاری را کشف کرده اند.

۳۶- و مدا رکی پیدا کرده اند که وقایع‌ها ی انجیل را تائید می‌کند.

3. ۳۷- رابطه و منطق

۳۸- ما میتوانیم که حکمت و رابطه و منطق را در انجیل پیدا کنیم؟

۳۹- انجیل مجموعه جمع آوری شده  از ۶۶ کتاب است که توسط ۴۰ نویسنده در ۱۵۰۰ سال می‌باشد.

۴۰- که به دو قسمت تقسیم شده است: عهد قدیم و جدید

۴۱- یک هارمونی و نظم و منطقی در میان این همه کتابها به چشم می‌‌خورد.

۴۲- ما در عهد قدیم میخوانیم که چگونه انسانها ی اولیه آن زندگی‌ با جلال و با شکوه را که با خدا داشتند از دست دادند.

۴۳- و ما میتوانیم بیش از ۶۰ نبوت در مورد مسیح پیدا کنیم.

۴۴- او آمد تا ارتباط ما را با خدا بهبود بخشد.

۴۵- نبوّت‌های دقیق نو شته شده اند در مورد همهٔ هیات از اول تا پایان.

۴۶- از تما می‌‌این جنبها هست که مدرک هویت مسیحا ی یهود فرم داده میشود.

۴۷- پروفسور ستنر شانسی را حساب کرده است که فقط ۸ نبوت مهم به انجام رسیده است.

۴۸- شانس به اندازه ۱ از ۱۰ به توان ۱۷ میباشد،این به به معنی ۱ از ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ضربدر ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ می‌باشد.

۴۹- از نگاه انسانی‌ این نا‌ ممکن است که یک شخص تمام این همه نبوتها را به انجام برساند. اما عیسی مسیح آنها را انجام داد.

۵۰- ما باید به این مساله آگاه باشیم که بیشتر نبوتها در مورد مسیحا است.

۵۱- بیشتر از ۶۰۰ سال قبل از تولد عیسی مسیح در مورد تاریخش نوشته شده است.

۵۲- و عهد قدیم به پایان رسید و ترجمه شد به یونانی قبل از قرن دوم قبل از میلاد مسیح.

۵۳- این دلیلی‌ هست که عهد قدیم به ما میدهد که چرا عیسی مسیح میتواند مسیحا ی حقیقی یهود باشد.

۵۴- او نبوتها ی مهم عهد قدیم رأ به انجام رسانید.

۵۵- او تنها مسیحا ی قانونی هست.

4. ۵۶- ۴. حقیقت

۵۷- اتفاق‌های نوشته شده در انجیل واقعا به انجام رسیده اند؟

۵۷- ا- این پایان قسمت ۳- ۱ است.

۵۷- ب- تو الان میتوانی‌ نگاه کنی‌ به قسمت ۳- ب از کد دین و زندگی‌ روحانی حقیقی، برای این که فاکتور و جنبه دیگری رأ تحقیق کنی‌.

۵۷- س- کد دین و زندگی‌ روحانی حقیقی.

(کد برای زندگی و مذهب (در جستجو حقیقت قسمت ۳- ب
2018-12-11T13:07:39+00:00

Pin It on Pinterest

Share This