Loading...
Home2018-12-14T10:45:26+00:00

Cerita saya

Kami adalah kumpulan pencari untuk kebenaran kepada sesiapa yang ingin menyambung dengan Yesus Kristus.
Kami percaya bahawa Dia sayang setiap manusia dan Dia member kita keamanan dengan Tuhan.
Inisiator dari projek ini adalah Dick Bos (MSc).
Dia juga adalah orang yang melompat keluar dari pesawat dan dia menjelaskan bagaimana dia menemui tentang kebenaran Tuhan dan Yesus Kristus.
Kami harap dapat menyokong anda dalam:
“Mencari Kebenaran”

Cerita saya
Alasan untuk Tuhan
Kod Kehidupan dan Agama – 1
Kod Kehidupan dan Agama – 2

BLOG

Kod Kehidupan dan Agama – 2

Cari bagaimana anda dapat menilai kebolehpercayaan agama dengan menggunakan 7 kriteria. Iman Kristian akan diuji kerana kaedah ini dilaksanakan. Bolehkah iman ini bertahan? Bergabung dengan saya apabila kami melayari kod agama yang benar dan kehidupan rohani.

Kod Kehidupan dan Agama – 1

Cari bagaimana anda dapat menilai kebolehpercayaan agama dengan menggunakan 7 kriteria. Iman Kristian akan diuji kerana kaedah ini dilaksanakan. Bolehkah iman ini bertahan? Bergabung dengan saya apabila kami melayari kod agama yang benar dan kehidupan rohani.

Cerita saya

Siasatan swasta ini dipimpin untuk kebebasan nyata. Kebebasan in sedia untuk semua pihak. Sebuah kisah nyata tentang pengalaman pertempuran dan kemenangan yang diberikan

Kod Kehidupan dan Agama – 2

Cari bagaimana anda dapat menilai kebolehpercayaan agama dengan menggunakan 7 kriteria. Iman Kristian akan diuji kerana kaedah ini dilaksanakan. Bolehkah iman ini bertahan? Bergabung dengan saya apabila kami melayari kod agama yang benar dan kehidupan rohani.

Kod Kehidupan dan Agama – 1

Cari bagaimana anda dapat menilai kebolehpercayaan agama dengan menggunakan 7 kriteria. Iman Kristian akan diuji kerana kaedah ini dilaksanakan. Bolehkah iman ini bertahan? Bergabung dengan saya apabila kami melayari kod agama yang benar dan kehidupan rohani.

Cerita saya

Siasatan swasta ini dipimpin untuk kebebasan nyata. Kebebasan in sedia untuk semua pihak. Sebuah kisah nyata tentang pengalaman pertempuran dan kemenangan yang diberikan

DISCOVER

Know Jesus
Know Jesus
Search4Truth - Alpha course
Alpha
Search4Truth - Online Bible
Online Bible
Search4Truth - All about God
All about God

Pin It on Pinterest

Share This