Loading...

Deel 3b

Er zijn zeven criteria om de betrouwbaarheid van een religie te beoordelen.

Het Christelijk geloof wordt nu getest. Er zijn drie criteria besproken in deel 3a van deze film.

In deel 3b gebruiken we de andere vier criteria om de waarde van dit geloof te onderzoeken. Zal het de proef doorstaan?

Ga met me mee op onderzoek uit naar de code voor een ware religie en spiritueel leven

4. Waarheid

Hebben de gebeurtenissen die in de Bijbel zijn beschreven werkelijk plaats gevonden?

De historicus C. Sanders geeft drie principes om te bepalen of gebeurtenissen in het verleden hebben plaatsgevonden.

Deze principes zijn: 1. tekstkritiek; 2. intern bewijs en 3. extern bewijs.

4a. Tekst kritiek

Tekst kritiek is de studie van hoe originele teksten zijn overgeleverd

Hebben we de originele teksten van de eerste schrijvers van de Bijbel?

De betrouwbaarheid van de tekst van het Oude Testament is bevestigd door de ontdekking van de dode zeerollen.

Niks is te vergelijken met de historische documenten van het Nieuwe Testament.

Meer dan 5000 kopieën van kopieën, etc.. van de originele teksten, manuscripten genoemd, zijn gevonden.

Het oudste manuscript dat tot nu toe van het Nieuwe Testament is gevonden wordt P52 genoemd en is een gedeelte van het evangelie van Johannes, gedateerd rond 125 na Christus.

Al de manuscripten van het Nieuwe Testament komen uit verschillende regio’s en tijden en verschillen niet significant

Vanuit een wetenschappelijk oogpunt kunnen we absoluut zeker zijn dat we de originele tekst hebben van de eerst auteurs van het Nieuwe Testament.

4b. Intern bewijs

Intern bewijs gaat over het vermogen van de auteurs de waarheid te vertellen

Waren de auteurs van het Nieuwe Testament in staat de waarheid te vertellen?

De auteurs van het Nieuwe Testament waren ooggetuigen of hadden gesproken met ooggetuigen

Het Evangelie is in de eerste eeuw snel verspreid en geaccepteerd door het hele Romeinse rijk.

Dit betekent dat de eerste lezers die over Jezus Christus wisten het Nieuwe Testament als betrouwbaar beschouwden

4c. Extern bewijs

Extern bewijs gaat over historische bevestiging door andere betrouwbare bronnen

Bevestigt extern bewijs feiten die in het Nieuwe Testament worden genoemd?

De archeoloog William Ramsey heeft bewezen dat het Nieuwe Testament in de eerste eeuw na Christus is geschreven.

Historici uit de 1ste en 2de eeuw na Christus, zoals de Jood Josephus Flavius en de Romein Tacitus schreven over Jezus Christus die Messias werd genoemd in Israël.

Kerkleiders uit de 1ste en 2de eeuw na Christus bevestigden de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament

Dus, we hebben de originele tekst; de auteurs waren in staat de waarheid te vertellen en de betrouwbaarheid is bevestigd door betrouwbare bronnen.

5. De ware goddelijke oplossing

Kunnen we in de Bijbel een echte goddelijke oplossing vinden voor onze diepe innerlijke leegte en onze egocentrische natuur?

Sinds we ons hebben afgekeerd van God voelen we een diepe innerlijke leegte

Sindsdien hebben we onze diepe verbondenheid met God verloren en zijn we egocentrisch geworden

Vanwege onze natuur zijn we niet in staat Gods wet te gehoorzamen

Daarom zijn we schuldig of we dit nu ervaren of niet.

We zijn niet in staat onze schuld af te betalen

De profeten in het Oude Testament hebben voorzegd dat God de natuur en bestemming van mensen die zijn nieuwe verbond ingaan en er naar willen leven, zal veranderen.

Jezus Christus kwam om de straf voor onze zonden te dragen. Hij stierf aan het kruis in onze plaats. Precies zoals was beloofd.

Hij stond op uit de dood zodat wij zijn nieuwe verbond kunnen ingaan.

Geen enkele religieuze leider is ooit opgestaan uit de dood. Jezus deed dit wel!

Welke kracht kan dit laten gebeuren? Alleen Gods kracht kan dat!

Als zijn tegenstanders de kans hadden gehad zijn lijk te laten zien hadden ze dat gebruikt om dit geloof te vernietigen.

Honderden van zijn volgelingen hebben de opgestane Christus echter tegelijkertijd ontmoet

De meeste apostelen stierven als martelaars omdat ze wisten van de opstanding van Jezus Christus

De boodschap van de eerste christenen en de boodschap van vandaag is goed nieuws!

Als je je echt toevertrouwt aan Jezus Christus, zal je leven worden veranderd en je zal eeuwig leven ontvangen

Accepteer je de liefde van Jezus Christus of wijs je het af? Het is jouw keuze.

6. Vrede en liefde

Wat is er te vertellen over vrede en liefde?

Een echte volgeling van Jezus zal worden zoals Hij en God zal die persoon vrede en liefde geven. Dit is een proces.

We hebben nu gezien dat de Bijbel voldoet aan alle 6 criteria. Ik daag je uit om de 7e uit te vinden.

7. Gods stem

Kun je Gods stem verstaan in de Bijbel?

Waarom ga je het evangelie niet lezen en vraag je God niet om tot je hart te spreken?

Hij is bereid jou te overtuigen van zijn waarheid.

Bedankt voor het kijken naar deel 3! Ik hoop dat je ook deel 1 en 2 hebt gezien.

Het is mijn verlangen dat deze film je helpt in je Zoektocht naar Waarheid.

NIEUWSBRIEF

Ken je God nog niet, of wil je Hem beter leren kennen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief. 4 tot 12 keer per jaar komt er een goed artikel op de website. Wij houden je op de hoogte!

Of bezoek ons blog.

    2018-12-11T12:56:33+00:00

    Pin It on Pinterest

    Share This