Loading...

Sommige mensen denken dat het voortleven van Jezus betekent dat hij voortleeft in de gedachten van mensen. Is dat wat de Bijbel ook bedoelt of moeten we die opstanding toch letterlijk nemen?

Een groot deel van de moslims denkt dat niet Jezus is gekruisigd maar dat de verrader Judas er door een wonder uitzag als Jezus. Volgens hen werd de verrader toen gekruisigd en werd Jezus snel naar God gebracht want God zou zijn profeet nooit zo laten lijden.

Wat is nu waar en hoe kom je daar achter?

We zullen het moeten doen met de verslagen van getuigen die er destijds bij waren. Dat waren de discipelen. De Evangeliën zijn verslagen van ooggetuigen. Hoe weten we dan dat we de originele geschriften hebben? Dat weten we omdat er meer dan 5000 handschriften zijn, stukjes van het Nieuwe Testament die qua inhoud exact hetzelfde zijn. Deze stukjes zijn gevonden in een groot verspreidingsgebied en werden geschreven tussen 125 en 1516 na Christus. Ook niet gelovige wetenschappers twijfelen vanuit het oogpunt van tekstkritiek niet aan de echtheid van de bron. De teksten in het Grieks en Latijn zijn gebaseerd op de originele teksten in het Grieks van de apostelen. Het oudste stukje is een passage uit het Johannes Evangelie en is gedateerd op 125 na Christus. Dit stukje tekst wordt Papyrus 52 (P52) genoemd. Daarnaast zijn er ook bronnen buiten het Nieuwe Testament die bevestigen dat Jezus leefde en wonderen deed. Zowel de Romeinse geschiedschrijver Tacitus als de Jood Josephus Flavius schreven over Hem.

Maar hoe weten we of de discipelen wel de waarheid hebben opgetekend? Allereerst is het geen verslag van de heldendaden van de apostelen. Ze komen er maar bekaaid af in de Evangeliën. Vaak snappen ze het niet en ook zijn ze niet altijd moedig, zelfs hier en daar wat schuchter. De apostelen hadden er voor hen zelf geen belang bij dat die Evangeliën werden verspreid. Toch zien we dat, kort na de opstandig van Jezus, de verslaglegging wordt voltooid in een tijd dat veel mensen die het van dichtbij hadden meegemaakt nog leven. De geschriften worden razendsnel overgeschreven en verder verspreid. De acceptatie hiervan was groot bij het publiek. Van de 12 apostelen zijn er 11 een marteldood gestorven. Zij wilden geen afstand doen van hun getuigenverslagen en geloofden rotsvast in de letterlijke opstanding van Jezus uit de dood. Wie is er bereid om voor een leugen te sterven? Daarnaast hebben wel 500 mensen tegelijkertijd Jezus na zijn opstanding gezien. De schrijver van de brief (Korinthe brief, geschreven rond 56 na Christus) waar dit in staat, gaf destijds het advies: “ga maar na, zoek die mensen maar op. Ze leven nog. Ga maar na of het zo is”.

Waar slaat die dood en opstanding dan op? Is het te verklaren vanuit beloften die eerder zijn gegeven aan de mensen? De Bijbel is een verzameling van wel 66 boeken. Het eerste deel heeft 39 en het tweede deel 27 boeken. Die boeken zijn geschreven in een periode van 1500 jaar door zo’n 40 verschillende auteurs. In de oude geschriften (Jesaja 7) belooft God dat Zijn Zoon uit een maagd geboren zal worden zo’n 600 jaar voordat het werkelijk gebeurt. In hele oude Testament wordt geschreven over offers die het volk moest brengen om vergeving te kunnen bewerkstellingen. Johannes zegt als hij Jezus ziet: “Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt!”. In Jesaja 53 staat “de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem”. Er staan ook hele specifieke gebeurtenissen in beschreven die moesten uitkomen. Zo’n 1000 jaar voor de komst van Christus staat al dat ze zouden gaan dobbelen om zijn kleren (Psalm 22). En zo zijn er heel veel profetieën die zijn uitgekomen tijdens het leven van Jezus. Overigens al die teksten uit het Oude Testament zijn in ieder geval ouder dan 250 voor Christus want toen hebben ze alle 39 boeken vertaald in het Grieks. Dat was de wereldtaal in die tijd.

Ten slotte kondigt Jezus in het Evangelie regelmatig zijn dood en opstanding aan. De vraag is dan waarom? Wat was de reden dat Gods Zoon zo’n afschuwelijk dood moest ondergaan? Het was dus niet iets dat Hem overkwam. Hij koos er bewust voor om dit mee te maken. Wil jij weten waarom hij dit heeft gedaan? Hij deed het voor jou! God wil jou graag bij Hem hebben. Maar jij en ik staan schuldig voor God. Alleen een vlekkeloos offer kan die schuld wegnemen. De Schrift moest uitkomen. Het was al voorzegt. Volkomen bereidwillig ondergaat Hij een vals proces van beschuldigingen en tegelijktijdig weet Hij dat dit de weg is die Hij moet en wil gaan. Het is Gods manier om jou en mij te kunnen vergeven. Zo is God zowel rechtvaardig als liefdevol. Dat Jezus uit de dood weer opstaat toont zijn gezag over die dood en het kwaad aan. Hij heeft overwonnen!

De vraag is: “Wil jij delen in zijn overwinning voor jou?” Jezus biedt het aan en Hij zal het je niet opdringen. Hij biedt jou de mogelijkheid om vrede met God de Schepper van de hemel en de aarde te kunnen sluiten. Door Jezus krijg je toegang tot zo’n kwaliteit van leven waar saaiheid niet bestaat maar wel liefde, moed, kracht en echt geluk. Hoe mooi is dat! Het enige dat Jezus verlangt is erkenning van wie Hij is en dat je jouw leven aan Hem toevertrouwt. Dat kun je in een simpel en oprecht gebed doen door te zeggen: ”Jezus dank U dat u voor mij bent gestorven aan het kruis. Mijn schuld heeft U weggedragen. Ik wil mij afkeren van wat kwaad is in uw ogen en mij toevertrouwen aan U. Help mij om U te volgen en trouw aan U te zijn. Amen”.

Zalig krachtig Pasen toegewenst, elke dag van je leven!

NIEUWSBRIEF

Ken je God nog niet, of wil je Hem beter leren kennen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief. 4 tot 12 keer per jaar komt er een goed artikel op de website. Wij houden je op de hoogte!

Of bezoek ons blog.

    2024-04-11T12:16:39+00:00

    Pin It on Pinterest

    Share This