Ze kunnen ons doden maar niet beroven van onze vrijheid!

William Wallace (1272-1305) leidde de Schotten in hun strijd naar vrijheid eind 13e eeuw tegen de wrede Engelse overheersers van zijn tijd. Zijn heldendaden worden prachtig vertoond door Mel Gibson in de film Brave Heart (1995) waarin William de Schotten moed inspreekt met de woorden: “They may take our lives but they never take our freedom!”. Zij wonnen die veldslag in 1297 tegen een overmacht aan Engelse soldaten. De werkelijkheid van toen en nu is ruw en hard. Mannen en vrouwen zijn door de eeuwen heen onderdrukt en onderdrukken op hun beurt weer anderen. Op grond van welk recht eigenlijk?

Dat vroeg William Wilberforce (1759-1833) zich ook af na zijn bekering: “Waar halen wij Engelsen het recht vandaan om onze medemens te vernederen tot slavernij?” William streed 20 jaar in het Britse parlement tegen dit onrecht en behaalde uiteindelijk succes na veel tegenstand te hebben ondervonden van allerlei partijen die grote economische belangen hadden bij de slavernij. Groot-Brittannië was een wereldmacht en had enorme economische voorspoed gekend mede door de slavenhandel. Toch werd dit het eerste land dat in 1833 de slavernij afschafte. William werd geïnspireerd door de prediker John Newton die tot zijn diepe spijt 20 jaar lang slavenhandelaar was geweest en zo’n 20.000 slaven had vervoerd onder erbarmelijke omstandigheden. De slaven konden onderweg vrijwel niet bewegen en als een slaaf tegenstribbelde of ziek werd dan werd hij als vuilnis de oceaan in gegooid. John kwam tot inkeer. Zijn harde hart werd zacht en hij schreef dit lied “ Amazing Grace, how sweet the sound. That saved a wretch like me! I once was lost, but now am found; was blind, but now I see”. En wat zag John Newton? Hij zag zijn eigen wreedheid en kwam tot het inzicht dat zelfs voor hem vergeving bestaat omdat Jezus Christus alle schuld en onrecht dus ook die van hem op Zich heeft genomen en daarvoor de straf van God ontving aan het kruis op Golgotha zo’n 2000 jaar geleden.

Corrie ten Boom (1892-1983) was getuige van de onderdrukking van de Joden door de Duitse bezetters in Nederland tijdens de tweede wereldoorlog. Het begon met een gele ster, het apart zetten van deze groep. Daarna werden hun steeds meer rechten ontnomen. Uiteindelijk was het doel: vernietiging van het Joodse ras. Miljoenen joden zijn vergast in industriële gaskamers in Polen. Een aantal van deze concentratiekampen kun je nog steeds bezoeken zoals Auswitch. Zo’n 6 miljoen Joden werden systematisch vermoord en hier zijn veel bewijzen van dankzij de uitgebreide documentatie van instroom en uitstroom van gevangenen door de Duitsers. Corrie kwam met haar zus ook in zo’n kamp terecht omdat ze aan Joden onderdak hadden geboden. In dat kamp hielden ze vast aan het geloof dat het Licht van Christus sterker is dan de duisternis van het kwaad. Door die geestelijke vrijheid konden ze de duisternis overwinnen en zelfs bidden voor hun onderdrukkers en vele medegevangenen tot steun zijn.

Volgens het westen is een democratische samenleving het beste omdat elke stem telt en de meeste stemmen gelden. Na de tweede wereldoorlog waren we in Nederland euforisch over de bevrijding van ons land! Eindelijk vrij! Maar wat betekent dan vrijheid? Is dat kunnen zeggen en doen wat je wilt? Tot op zekere hoogte wel maar die vrijheid wordt van haar schoonheid beroofd als er geen respect meer is voor elkaar en geen ontzag is voor God. Vrijheid is niet hetzelfde als losbandigheid en wetteloosheid want dan word je weer een gevangene van lust en hebzucht. In welk koninkrijk vinden we dan de ware vrijheid?

De profeet Daniël kreeg in 6e eeuw voor Christus een visioen (staat in het boek Daniel in de Bijbel, 2e hoofdstuk) waarin hij een groot beeld zag. Dat enorme beeld bestond uit verschillende materialen: goud, zilver, brons, ijzer en een mengsel van ijzer en klei. Al deze materiaalsoorten staan voor een bepaalde wereldmachten. We kennen de Babyloniërs, de Perzen, het Griekse rijk en het Romeinse rijk en een rijk dat daarop lijkt maar minder samenhangend en krachtig is. Daniël zag dat er een steen tegen het enorme beeld  rolde en hele beeld ineenstortte. Die steen staat voor het koninkrijk dat niet is van deze wereld en altijd zal overwinnen. Jezus Christus heeft het daar voor het zeggen en dat betekent voor de residenten aldaar dat ze vrij zijn van kwaadaardige overheersing en genieten van echte verbondenheid en vrede met God. Corrie ten Boom, William Wilberforce, Bisschop Tutu en vele anderen hebben laten zien wat dat in de praktijk betekent. Laten we met William Wallace zeggen: “they may take our lives but they will never take our freedom!”. Vertrouw je leven toe aan Jezus Christus en help de verdrukten zonder fysiek geweld te gebruiken tenzij je een soldaat bent in het leger. Dan heb je de taak om je land te verdedigen.

Je kan worden onderdrukt door mensen maar ook worden beheerst door bijv. drugs, je mobiel, geldzucht of zorgen. Als jij die dingen niet kan loslaten dan ben je ook niet vrij. Vrijheid is een groot geschenk, geef het niet weg! Maak iets moois van je leven 😊 en ga eens na wie Jezus Christus voor jou mag zijn. Een mooi voorbeeld of een inspirerend mens is flauwekul omdat hij extreme uitspraken heeft gezegd (zoals “Ik ben de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij”) en dingen (doden opwekken, etc.) heeft gedaan. Hij past simpelweg niet in zo’n categorie. Wie is Hij dan wel? Delen van dit bericht wordt gewaardeerd.

NIEUWSBRIEF

Ken je God nog niet, of wil je Hem beter leren kennen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief. 4 tot 12 keer per jaar komt er een goed artikel op de website. Wij houden je op de hoogte!

Of bezoek ons blog.

    2024-04-02T12:38:01+00:00

    Pin It on Pinterest

    Share This