Loading...

Jak żyć prawdziwie duchowym życiem?

Jaką wartość ma religia?

Jak dowiedzieć się prawdy?

Dlaczego ludzie zwracają się ku religii?

Robią to, aby znaleźć odpowiedzi na pytania:

Skąd się wziąłem? Dlaczego żyję? Dokąd zmierzam?

Niezależnie od powodów, religia nadaje życiu kierunek i pozwala dowiedzieć się więcej o świecie duchowym.

Każdy czasem odczuwa wewnętrzną pustkę.

Dzieje się tak dlatego, że straciliśmy bliski kontakt z naszym Stwórcą.

Każda księga religijna opisuje sposób na poradzenie sobie z tą pustką, wskazując również drogę do tak zwanego „boskiego przeznaczenia”.

Który ze sposobów naprawdę działa i którą drogą powinniśmy podążać?

Która księga powstała faktycznie z inspiracji Boga?

W księdze takiej:

 1. Powinniśmy odkrywać więcej na temat Boga jako Stwórcy. Powód tego wyjaśniam w filmie „Przyczyna istnienia Boga”.
 2. Powinniśmy czytać historie z czasów początku.
  Bóg jest przedwieczny. Jeśli jakaś wiara pochodzi od Boga, musiała się ona rozpocząć na samym początku.
 3. Powinniśmy odnaleźć Bożą mądrość, spójność i konsekwencję, które zostawiły ślad na naszej naturze.
 4. Powinniśmy czytać o prawdzie i rzeczywistości. Jeśli treść nie jest prawdziwa – nic nie znaczy.
 5. Powinniśmy odnaleźć Boże rozwiązanie na naszą wewnętrzną pustkę i egoistyczną naturę.
  Tego właśnie powinniśmy oczekiwać od Boga żywego, doskonałego i pełnego miłości!
 6. Powinniśmy znaleźć drogę prowadzącą do pokoju i miłości w naszym sercu.
  Miłość zespala całe stworzenie. To musi być cel naszego Stwórcy.
 7. Powinniśmy słyszeć głos Boga. Jeśli jakaś księga pochodzi od Boga, na pewno chce On przez nią do nas mówić.

Czy Biblia jest taką księgą? Przyjrzyjmy się nieco bliżej wszystkim kolejnym kryteriom.

1. Stwórca

Czy Bóg został opisany w Biblii jako Stwórca życia?

Biblia objawia nam Boga jako Stworzyciela wszechświata i życia.

Zostaliśmy stworzeni po to, aby Bóg mógł dzielić z nami Swoje życie i miłość!

Każdy z nas pragnie prawdziwej miłości i szczęścia.

Wszyscy chcemy być szanowani i kochani. Tak właśnie zaprojektował nas Bóg!

Zbyt często jednak szukamy tej miłości w niewłaściwych miejscach.

2. Starożytne opowieści

Czy historie biblijne pochodzą z czasów początku ludzkości?

Wczesne historie biblijne są rzeczywiście bardzo stare.

W Syrii odnaleziono blisko 15 tysięcy glinianych tabliczek, które zapisano około 2300 lat p.n.e.

Historie spisane na tych tabliczkach wykazują podobieństwo do historii zawartych w pierwszej księdze Biblii.

Archeolodzy odkryli wiele starożytnych miejsc oraz znaleźli wiele dowodów potwierdzających fakty zapisane w Biblii.

3. Spójność i konsekwencja

Czy w Biblii możemy odnaleźć Bożą mądrość, spójność i konsekwencję?

Biblia jest zbiorem 66 ksiąg napisanych w ciągu 1500 lat przez 40 autorów.

Składa się z dwóch części: Starego i Nowego Testamentu.

Obie te księgi są niezwykle spójne ze sobą.

W Starym Testamencie możemy przeczytać, w jaki sposób pierwsi ludzie utracili możliwość doskonałego życia z Bogiem.

Możemy znaleźć tam także ponad 60 proroctw na temat Mesjasza, który miał przyjść, aby odnowić naszą więź z Bogiem.

Szczegółowe proroctwa opisują całe życie Zbawiciela – od początku do samego końca.

Wszystkie te elementy definiują tożsamość prawdziwego żydowskiego Mesjasza.

Profesor Stoner obliczył prawdopodobieństwo wypełnienia 8 ważnych proroctw przez jednego człowieka.

Prawdopodobieństwo to wynosi 1 do 1017, czyli 1 do 100 000 000 x 1 000 000 000

Jeden człowiek nie byłby w stanie wypełnić wszystkich tych proroctw. Ale Jezusowi Chrystusowi się udało!

Musimy pamiętać o tym, że większość proroctw na temat Mesjasza ogłoszono ponad 600 lat przed narodzeniem Jezusa.

Stary Testament został ukończony i przełożony na grekę ponad dwa wieki przed narodzeniem Jezusa.

Nowy Testament tłumaczy zatem, dlaczego Jezus Chrystus jest prawdziwym żydowskim Mesjaszem.

Wypełnił on wszystkie istotne proroctwa zawarte w Starym Testamencie.

To On jest jedynym i prawdziwym Mesjaszem.

4. Prawda

Czy wszystkie wydarzenia opisane w Biblii faktycznie miały miejsce?

Koniec części 3a.

Możesz teraz oglądnąć „Część 3b” filmu „Zasady prawdziwej religii i duchowego życia”, aby odkryć pozostałe kryteria.

Zasady prawdziwej religii i duchowego życia

Zasady prawdziwej religii i duchowego życia (W poszukiwaniu prawdy, część 3b)
2018-12-11T13:08:34+00:00

Pin It on Pinterest

Share This