Loading...

Partea 3b

Sunt 7 criterii de evaluare a temeiniciei unei religii.

Credinta crestină este supusă la test. Primele 3 criterii au fost discutate în partea 3a a filmului.

În partea 3b explorăm valoarea acestei credinte folosindu-ne de următoarele 4 criterii. Va rezista credinta la test?

Haideti să cercetăm codul adevăratei religii si vietii spirituale…

4. Adevărul

S-au petrecut cu adevărat faptele descrise în Biblie?

Istoricul C. Sanders defineste trei principii pentru a stabili dacă anumite fapte s-au întâmplat cu adevărat.

Acestea sunt: 1. critica de text; 2. dovezi interne; 3. dovezi externe.

4a.  Critica de text

Critica de text studiază modul de transmitere a textelor originale.

Mai există încă textele originale ale celor care au scris Biblia?

Veridicitatea textului din Vechiul Testament a fost confirmată de manuscrisele de la Marea Moartă.

Documentele istorice ale Noului Testament nu au paralel.

Peste 5000 de copii ale unor copii ale unor copii etc. ale textelor originale au fost descoperite.

Cel mai vechi manuscris al Noului Testament descoperit până în momentul de fată este „P52”, acesta fiind o parte a Evangheliei după Ioan, din jurul anului 125 A.D.

Toate manuscrisele Noului Testament provin din zone si perioade diferite, dar fără deosebiri semnificative.

Din punct de vedere stiintific, putem fi absolut siguri că acesta este textul original al primilor autori ai Noului Testament.

4b. Dovezi interne

Dovezile interne se referă la capacitatea autorilor de a spune adevărul.

Erau autorii Noului Testament în stare să spună adevărul?

Autorii Noului Testament fuseseră martori oculari sau vorbiseră cu martori oculari.

Evanghelia se răspândise rapid si fusese îmbrătisată în tot Imperiul Roman în primul secol.

Asta înseamnă că primii cititori care stiau de Isus considerau Noul Testament demn de încredere.

4c. Dovezi externe

Dovezile externe se ocupă de confirmarea istorică din alte surse demne de încredere.

Confirmă dovezile externe faptele descrise în Noul Testament?

Arheologul Sir William Ramsay a dovedit că Noul Testament a fost scris în primul secol A.D.

Istorici din primul si al doilea secol, ca Josephus Flavius si romanul Tacit, au scris despre Isus Christos, numit Mesia în Israel.

Primii conducători de biserici, din secolele 1 si 2, au confirmat autenticitatea Noului Testament.

Asadar, avem textul original; autorii erau în pozitia de a sti adevărul, iar mărturia lor este confirmată de surse de încredere.

5. Adevărata solutie divină

Găsim în Biblie leacul divin pentru goliciunea dinlăuntrul nostru si firea noastră egoistă?

De când I-am întors spatele lui Dumnezeu, simtim un gol imens înlăuntrul nostru.

Am pierdut de-atunci legătura strânsă cu Dumnezeu si am devenit egocentrici.

Din cauza firii noastre, suntem incapabili să îndeplinim Legea lui Dumnezeu.

Suntem vinovati fată de Legea Lui, fie că suntem sau nu constienti de lucrul acesta.

Nu suntem în stare să plătim datoria pentru păcatele noastre.

Profetii Vechiului Testament au prorocit că Dumnezeu va schimba firea si destinul poporului care va intra în Legământul Lui cel nou si va trăi conform acestuia.

Isus Christos a primit în locul nostru pedeapsa pentru nelegiuirea noastră. S-a jertfit la cruce, după cum fusese promis.

A fost înviat din morti pentru a ne deschide calea de intrare în Legământul Lui.

Nici un alt conducător religios nu a fost înviat din morti, asemenea lui Isus.

Ce putere înfăptuieste asemenea minuni? Numai puterea lui Dumnezeu.

Dacă potrivnicii Lui ar fi putut să-i arate trupul neînsufletit, ar fi facut-o numai ca să elimine credinta în El.

Sute dintre ucenicii Lui L-au văzut în acelasi timp pe Isus cel înviat.

Aproape toti apostolii au suferit moarte de martiri pentru că învierea lui Christos era o realitate penru ei.

Mesajul primilor crestini si mesajul de azi reprezintă Vestea bună.

Dacă Îi încredintezi lui Isus Christos viata ta, El o va schimba, iar tu vei primi darul vietii vesnice.

Vrei să primesti dragostea lui Isus sau Îl respingi? Alegerea este a ta.

6. Pacea si dragostea

Cum rămâne cu „Pacea si dragostea”?

Un adevărat ucenic al lui Isus va deveni asemenea Lui, iar Dumnezeu îi va da acelei persoane dragoste si pace. Acesta este un proces.

Am putut constata că Biblia împlineste cele 6 criterii analizate. Te îndemn să cercetezi criteriul al 7-lea.

7. Auzim vocea

Auzim vocea lui Dumnezeu în Biblie?

Citeste Evangheliile si roagă-L pe Dumnezeu să vorbească inimii tale.

El doreste să te încredinteze de adevărul Lui.

Mă bucur că ai urmărit partea a3-a! Sper că ai văzut si primele două părti.

Dorinta mea este ca filmul acesta să te ajute În Căutarea Adevărului.

2018-12-11T13:10:11+00:00

Pin It on Pinterest

Share This