Loading...
Home2018-12-14T10:14:34+00:00

Tregimi ime

Ne jemi një grup i kërkuesve të së Vërtetës, që duam të afrojmë njerëzit me Jezu Krishtin.
Ne besojmë se Ai do çdo qenie njerëzore dhe se Ai na jep paqe me Perëndinë.
Nismëtari i këtij projekti është Dick Bos (MSc).

Tregimi ime
Arsyeja pёr Perendinё
Kodi i jetës dhe i fesë – 1
Kodi i jetës dhe i fesë – 2

BLOG

Tregimi ime

Ky kёrkim mё ka drejtuar drejt Lirisё sё vёrtetё. Liria ёshtё gati pёr tё gjithё ne.

Tregimi ime

Ky kёrkim mё ka drejtuar drejt Lirisё sё vёrtetё. Liria ёshtё gati pёr tё gjithё ne.

DISCOVER

Know Jesus
Know Jesus
Online Bible
All about God
Search4Truth - The Veritas Forum
The Veritas Forum

Pin It on Pinterest

Share This