Loading...
About us2018-12-18T10:33:42+00:00

Mi smo grupa ljudi koja traže istinu koja povezuje ljude sa Isusom Hristom.
Vjerujemo da on voli svakog čovjeka i on nam daje mir sa Bogom.
Stvaralac ovog projekta je Dik Bos (MSc).
On je taj koji je skoćio iz aviona i on nam objašnjava kako je otkrio istinu o Bogu I Isusu Hristu.
Mi se nadamo i podržavamo te u tom traženju za istinom:
“Traženje za Istinom”

Pin It on Pinterest

Share This