Loading...
About us2018-12-18T10:35:02+00:00

เราคือกลุ่มของผู้ค้นหาความจริง ที่ต้องการนำผู้คนเข้าสู่พระเยซูคริสต์
เราเชื่อว่าพระองค์ทรงรักทุกคนและพระองค์ทางมอบสันติภาพแด่เรา
ริเริ่มโครงการโดย Dick Bos (MSc)
เขาคือหนึ่งในผู้ที่โดดร่มจากเครื่องบินและเขาได้อธิบายถึงการที่ได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าและพระเยซูคริสต์อย่างไร
เรามุ่งหวังในการหาคำตอบให้คุณใน
“ค้นหาซึ่งความแท้จริง”

Pin It on Pinterest

Share This