ในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ยืนยันการมีอยุ่จริงของพระเจ้าหรือไม่

ดูเหมือนปริศนา ถ้าหากเรานำมาความจริงทั้งหมดเข้าด้ วยกัน อะไรคือภาพที่เราจะได้

ผมกำลังจะใช้หลักฐานการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ พิสูจน์ว่า พระเจ้านั้นมีอยู่จริง

เราได้ใช้วิทยาศาสตร์ในการระบุสภาพความเป็นจริงเท่าที่เราสามารถอย่างดีที่สุด

การค้นพบทางวิทยาศาสตร์เปรียบได้กับชิ้นส่วนของปริศนา

ถ้าคุณนำชิ้นส่วนทั้งหมดรวมเข้าด้วยกัน

อะไรคือภาพของจุดเริ่มต้นของชิวิตที่คุณเห็น

อย่างแรกเลย มันเป็นสิ่งที่มีขอบเขตจำกัด

เราไม่สามารถรอบรู้พระเจ้าได้ ถ้าหากพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองของเรา

พระเจ้าอยู่ในอีกมิตินึง

แต่บางคนเชื่อว่า “ พระเจ้าเป็นสิ่งที่กุขึ้นจากการจินตนการของพวกเรา”

ดังนั้น คำถามแรก คือ พระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่

หากสมมุติว่า พระเจ้าไม่มีอยู่จริง

แล้วชิวิตคนเราเป็นแค่เหตุบังเอิญและไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้น

มันสามารถจะเป็นความจริงได้ไม

ลองสังเกตุความจริง จักราลของเราได้เกิดขึ้นจากการระเบิดของมวลสารไฮโดเจน

ผู้ที่มีพลังอันยิ่งใหญ่เท่านั้นที่สามารถทำให้เกิดการระเบิดของมวลสารเหล่านั้นได้

โลกของเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างแน่นหนาในอวกาศ

หลายปัจจัยเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดเงื่อนไขซึ่งทำให้ชิวิตเป็นไปได้

สภา วะโลกของเราและกฏธรรมชาติที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบที่เหมาะสมและการรวบเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมด

พิจารณาการออกแบบของสายพันธุ์มนุษณ์หรือ DNA

นี่คือข้อมูลสิ่งซับซ้อน

มันกำหนดว่าโมเลกุลของโปรตีนชนิดไหนที่ถูกสร้างขึ้น

แค่เพียงหนึ่งของเซลล์ประกอบด้วย300-500โมเลกุลโปรตีน

ลองสังเกตุที่ดวงตา มันเป็นการรวมกันอย่างสมบูรณ์ทั้ง 40 ระบบซึ่งทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นล้านล้านเซลล์ถูกรวมเอาไว้ ความยุ่งยากซับซ้อนที่แสนมหัศจรรย์

ในระบบที่เล็กของเซลล์เราสามารถสังเกตุเห็นความซับซ้อนที่ใหญ่โตมโหฬารของเซลล์สมองมนุษย์ ดวงตา และ กรรมพันธุ์

คุณคิดว่าระบบชีววิทยาที่สมบูรณ์นี้คือผลลัพธ์ของกระบวนกานสร้างโดยความบังเอิญหรอ ?

ผมหมายถึง คุณเชื่อหรือไม่ว่า  ไม่มีอะไรที่สร้างบางสิ่งขึ้นมา?

และ ความบันเอิญสร้างความสัมพันธ์ของระบบอันซับซ้อนนี่หรือ ?

จากที่เราสังเกตุได้ เป็นพื้นฐานให้เรารู้ว่า เราจำเป็นต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดในการสร้างระบบที่ซับซ้อนเช่นนี้

กฏข้อที่สอง พลังงานความร้อนและพลังกล  ระบบถูกเปลี่ยนในความซับซ้อนซึ่งการเกิดของเวลา

แต่ นั้นมันมีมากก่าแค่เครื่องมือหรือองค์ประกอบ

ความบังเอินไม่สามารถอธิบายดวงดาวและสีทั้งหมดที่เรามองเห็น

ความบังเอินไม่สามารถอธิบายสิ่งที่มีอยู่จริงของจิตสำนึก ของความแก่นแท้ ความยุติธรรม และ ความรัก

ดังนั้น ความเชื่อในพระเจ้าคือการอธิบายที่ดีที่สุด ในการเข้าใจถึงความจริงที่เราได้สังเกตุ

อัลเบิรก ไอสไตน์ นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง กล่าวว่า

“พระเจ้าแสดงให้เห็นด้วยตัวเค้าเองในการออกแบบที่สมบูรณ์กับการรวมกันของทุกสิ่งที่มีอยู่”

ปัจจุบันนี้ นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่า ความเฉลียวฉลาดที่เหนือกว่าอยู่เบื้องหลังการออกแบบของชิวิตและโลกของเรา

ความมหัศจรรย์ที่เหนื่อกว่านี้คือพระเจ้า

มากกว่าครึ่งของมนุษณ์บนโลกเชื่อว่าผู้สร้างมีอยู่จริง

แต่ โลกเรามีมากมายหลายศาสนา ซึ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเรื่องราวของคน ผู้ที่เขียนเกี่ยวกับพระเจ้า

ผมได้อธิบายใน ตอนที่3 คุณสามารถจะประเมินความเชื่อถือของศาสนาได้อย่างไร

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมจะสำรวจคุณค่าความเชื่อของชาวคริส

ขอบคุณสำหรับการติดตามชม ตอนที่ 2 แล้วพบกันอีกใน ตอนที่ 1 หรือ 3

รหัสแห่งชิวิตและศาสนา
2018-12-11T13:17:00+00:00

Pin It on Pinterest

Share This