Loading...

ตอน 3b

ในที่นี่ ประกอบด้วย 7 บรรทัดฐาน ในการประเมินความน่าเชื่อถือในศาสนา

ความเชื่อของชาวคริสเตียนได้ถูกนำมาทดสอบ ,  3 หลักการได้ถูกนำมาอภิปรายในตอนที่ 3a

ในตอน 3b เราค้นหาคุณค่าของความเชื่อนี้โดยใช้อีก 4 บรรทัดฐาน. ความเชื่อนี้จะใช้ได้หรือไม่ ?

ร่วมค้นหาไปพร้อมๆกับผมใน รหัสแห่งศาสนาที่แท้จริงและจิตวิณญาณชิวิต

4. ความแท้จริง

เหตุการณ์ที่บรรยายในไบเบิ้ลได้ปรากฏจริงหรือไม่

ประวัติศาสตร์  ชี ซานเด้อ ระบุ ถึง 3 หลักการในการกำหนดว่าเหตุการณ์เหล่านั้นได้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เราจริงหรือไม่

หลักการเหล่านั้น คือ 1. บทวิจารณ์   2. พยานหลักฐานภายใน และ 3. พยานหลักฐานภายนอก

4a. บทวิจารณ์ข้อความ

บทวิจารณ์คือการศึกษาว่า ต้นฉบับของข้อความหรือแหล่งกำเนิดว่าถูกเขียนลงอย่างไร

เรามีต้นฉบับข้อความของนักประพันธ์คนแรกของไบเบิ้ลหรือไม่

ความเชื่อในข้อความจากคัมภีร์พันธสัญญาเดิมได้ถูกรับรองโดยการสำรวจ

จากจดหมายโบราณ

ไม่มีอะไรซึ่งเหมือนกับเอกสารทางประวัติศาสตร์ของคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

มากกว่าห้าพันฉบับคัดลอก ของ ต้นฉบับข้อความ , เรียกว่า ต้นฉบับลายมือ  ที่ถูกพบ

ต้นฉบับลายมือที่เก่าแก่ที่สุดพบห่างจากคัมภีร์ฉบับใหม่ คือ P52 และ

เป็นส่วนหนึ่งของคำสอนของ จอร์น บันทึก ประมาณ คริสตศักราช125

ต้นฉบับทั้งหมดของคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มาจากความแตกต่างของภูมิภาค และ เวลา ไม่ได้มีความหมายที่ผิดกัน

จาก ทัศนะของนักวิทยาศาสตร์ เราสามารถมั่นใจได้ว่า

เรามีต้นฉบับข้อความของนักประพันธ์คนแรกของคัมภีร์พันธสัญญใหม่

4b. พยานหลักฐานภายใน

หลักฐานภายในชี้ให้เห็นถึงความพยายามของผู้ประพันธ์ที่จะบอกเล่าความจริง

เป็นไปได้ไมที่ผู้ประพันธืของคัมภีร์พันธสัญญาใหม่พยายามที่จะบอกความจริง

ผู้ประพันธ์ของคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เป็นประจักษ์พยานหรือได้พูดกับประจักษ์พยาน

คำสอนของพระเยซูได้แพร่กระจายและเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็ว ผ่านท้งหมดของอาณาจักรโบราณในศตวรรษแรก

นี่หมายความว่า ผู้อ่านคนแรก คือ ผู้ที่รู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ในคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ถือว่าคัมภีร์พันธสัญญาใหม่น่าชื่อถือ

4c. หลักฐานภายนอก

หลักฐานภายนอกได้โยงไปถึงการรับรองทางประวัติศาสตร์

จากแหล่งที่มาอื่นที่น่าเชื่อถือ

หลักฐานภายนอกได้รับรองความจริงเกี่ยวกับสภาพในคัมภีร์พันธสัญญาใหม่หรือไม่

ท่าน วิลเลียม แรมเช นักโบราณคดีได้ ค้นพบว่า คัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ถูกเขียนขึ้นในปีศตวรรษแรก

นักประวัติศาสตร์ของ ศตวรรษแรก และ ศตวรรษที่สองก่อนปีคริสตศักราช เช่น ยิว โจเชพัส ฟาวิรัส

และ โรมัน ทาชิตุส

เขียนว่า พระเยซู คริสต์ คือ พระผู้ช่วยให้รอดในอิสราเอล

ผู้นำสวดในยุคแรกของศตวรรษที่ 1 และ 2 ยืนยันว่า คัมภีร์พันธสัญญาใหม่เชื่อถือได้

ดังนั้น เรามีต้นฉบับข้อความ ; ผู้ประพันธ์เป็นไปได้ที่จะบอกเล่าความจริงและความน่าเชื่อถือของพวกเค้าได้ถูกรับรองโดยแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้เช่นกัน

5. ความศักดิ์สิทธิที่มีจริง

เราสามารถจะค้นหาความศักดิ์สิทธิของพระเจ้าได้ในไบเบิ้ลถึงสัจธรรม

และความหยั่งรู้ของเราได้หรือไม่

ตั้งแต่เราได้หันเหเข้าสู่พระเจ้า เราจะรู้สึกได้ถึงความสุขสงบภายในจิตใจ

และตั้งแต่นั้น  เราได้ตั้งจิตแน่วแน่ถึงพระผู้เป็นเจ้าและมีสติสมาธิที่มั่นคง

เพราะธรรมชาติของมนุษย์ เราไม่สามารถเชื่อฟังหรือปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าได้สมบูรณ์ดีเลิศ

มากกว่านั้น พวกเรามีความผิด หรือเคยกระทำมันนั้น

เราไม่สามารถจะชดใช้หนี้จากบาปของเราได้

ศาสดาในคัมภีร์พันธสัญญาเดิมได้ทำนายว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลง

ธรรมชาติและเป้าหมายของคนว่าจะเข้าร่วมและมีชีวิตอยู่

โดยข้อสัญญาใหม่ของพระองค์

พระเยซูคริสต์ได้มารับบทลงโทษจากพระเจ้าเพื่อการอธรรมของเรา พระองค์ได้ถูกทรมานบนไม้กางเขน ซึ่งเป็นดังคำสัญญา

พระองค์ฟื้นจากความตายเพื่อให้พวกเราได้เข้าไปสู่พันธสัญญาใหม่

ไม่มีผู้นำศาสนาคนไหนที่เคยขึ้นมาจากความตาย แต่พระเยซูได้กระทำ

อำนาจใดที่สามารถทำเช่นนี้ได้  พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้

ถ้าผู้ปรปักษ์ของเค้ามีโอกาสที่จะแสดงร่างที่ตายของพระองค์

ดังนั้น พวกเค้าจึงจำเป็นต้องใช้มันในการขจัดความเชื่อนี้

จำนวนนับร้อยที่ติดตามพระเยซูได้พบกับพระองค์ที่ฟื้นคืนชีพมาแล้วในเวลาเดียวกัน

สาวกของพระเยซูส่วนมากยอมสละชีวิตเพื่อศาสนาเพราะ พวกเค้ารู้เกี่ยวกับการฟื้นขึ้นมาของพระเยซู

ข้อความของชาวคริสเตียนสมัยต้นๆ และ ข้อความวันนี้คือข่าวดีว่า

ถ้าคุณเชื่อมั่นในพระเยซูจริงๆแล้ว ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป

และคุณจะได้รับความเมตตาจากพระเจ้า

คุณจะยอมรับความรักจากพระเยซู หรือคุณจะปฏิเสธ  นั้นเป็นทางเลือกของคุณ

6. ความสงบสุข และ ความรัก

อะไร คือ ความสงบสุข และ ความรัก

ผู้ที่ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงจะกลายเป็นคนเหมือนพระอง์ และพระเจ้าจะให้ผู้นั้นพบกับความสุขสงบและความรัก แต่นั้นคือบทพิสูจน์

ขณะนี้ เราทราบแล้วว่าคัมภีร์ไบเบิ้ลมีครบทั้งหมด6หลักการที่เราได้นำมาค้นพบ ผมขอท้าให้คุณลองมองหาข้อที่ 7

7. เสียงจากพระเจ้า

คุนได้ยินไมเสียงของพระเจ้าจากในไบเบิ้ล

ทำไมคุณถึงไม่เริ่มอ่านคัมภีร์คำสอนจากพระเจ้าและขอพระเจ้าให้สื่อสารกับหัวใจของคุณ

เพระองค์ต้องการทำให้คุณเชื่อมั่นในความแท้จริงนี้

ขอบคุณที่ติมตามชมในตอนที่3 ผมหวังว่าคุณได้ชมในตอนที่ 1และ 2 แล้วเช่นเดียวกัน

นี่คือความปราถนาของผมที่จะช่วยให้คุณค้นพบความจริงของชิวิต

2018-12-11T13:16:38+00:00

Pin It on Pinterest

Share This