Loading...

Bölüm 3b

Bir dinin güvenilirliğini değerlendirmek için yedi kriter vardır.

Hristiyan inancı teste tabi tutulur. Üç kriter bu filmin 3a bölümünde değerlendirilmiştir.

Bölüm 3b’de, inancın değerini diğer dört kriteri kullanarak değerlendireceğiz. Acaba bu inanç testi geçecek mi?

Bana, gerçek bir dinin ve ruhsal yaşamın kodunu bulmak için katılın.

4. Doğru

Kutsal Kitap’taki bütün olaylar gerçekten yaşanmış mıdır?

Tarihçi C. Sanders bu olayların gerçekten tarihte yer aldığına karar vermek için 3 prensip belirlemiştir.

Bu prensipler: 1. Yazı eleştirisi; 2. Batıni Delil ve 3. Zahiri Delil

4a. Yazı eleştrisi

Yazı eleştrisi orjinal yazıların nasıl kaleme alındığına dair bir çalışmadır.

Kutsal Kitap’ın ilk yazarının orjinal yazılarına sahip miyiz?

Eski Antlaşma’daki  yazıların güvenilirliği cansız deniz parşömenlerinin bulunmasıyla ortaya çıkmıştır.

Yeni Antlaşma’nın tarihsel belgeleri gibi olan ise yoktur.

5000 kopyanın kopyasından daha fazla orjinal yazılar, el yazısı notlar, vb.. bulunmuştur.

Yeni Antlaşma’nın  en eski el yazması notu bundan çok önce bulunmuştur ve ‘P52’ adındadır ve  MS. 125 yılı Yuhanna İncil’inden bir parçadır.

Bütün Yeni Antlaşma’ya   ait el yazması notlar farklı yerlerden ve farklı zamanlardan gelmektedir ancak içeriklerinde önemli bir fark yoktur.

Bilimsel bakış açısıyla yaklaşırsak, kesinlikle emin olabiliriz ki, yeni Antlaşma’nın ilk yazarından orjinal yazılarımız vardır.

4b. Batıni Delil

Batıni Delil yazarların doğruyu anlatma yetenekleriyle ilgilenir.

Yazarlar doğruyu anlatabilecek kadar yetenekliler miydi?

Yeni Antlaşma’nın  yazarları görgü tanıklarıdır veya görgü tanıklarıyla konuşmuşlardır.

İncil birinci yüzyılda bütün Roma imparatorluğunda çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmış ve kabul görmüştür.

Bu ilk okurların Yeni Antlaşma’nın güvenilir olduğunu belirleyen İsa’yı bildiklerini gösterir.

4c. Zahiri Delil

Zahiri delil başka kaynaklarla tarihsel doğrulamayla ilgilenir.

Zahiri delil Yeni Antlaşma’da  belirtilenleri doğrular mı?

Arkeolog Sir William Ramsay Yeni Antlaşma’nın  MS birinci yüzyılda yazıldığını kanıtlamıştır.

1. ve 2. yüzyılların tarihçileri Yahudi Josephus Flavius ve Roman Tacitus İsrail’de İsa’yı Mesih olarak yazmışlardır.

1. ve 2. yüzyılların eski kilise liderleri Yeni Antlaşma’nın güvenilirliğini doğrulamışlardır.

Bu nedenle, orjinal yazılara sahibiz; yazarlar doğru olanları anlatabilecek kadar yetenekliydiler ve onların güvenilirliği güvenilir kaynaklarla doğrulanmıştır.

5. Gerçek tanrısal çözüm

Kutsal Kitap’ içimizdeki derin boşluğa ve ben-merkezci doğamıza tanrısal bir çözüm bulabilir miyiz?

Tanrı’ya arkamızı döndüğümüzden beri içimizdeki bu derin boşluğu hissederiz.

O zamandan beri Tanrı’yla olan yakın birlikteliğimiz kaybolmuştur ve bizler ben-merkezci insanlar haline gelmişizdir.

Doğamızdan dolayı Tanrı’nın kurallarına mükemmel bir şekilde uyma yeteneğimiz yoktur.

Bu yüzden tecrübe etsek de etmesek de suçluyuzdur.

Günahlarımızın derinliğini ödeyemeyiz.

Eski Antlaşma’nınkehanetleri önceden Tanrı’nın  doğayı, insanlığın kaderini hayata gelecek ve yaşayacak olan Onun yeni sözüyle değiştireceğini söylemiştir.

İsa Mesih insanoğlunun adaletsizliğinin cezasını Tanrı’dan çekmek için gelmiştir.

O ölümden yükselmiştir ve bizim Onun yeni sözüne girmemize izin vermiştir.

Hiç bir dini lider ölümden doğmamıştır, ama İsa dışında.

Hangi güç bunun olmasını sağlayabilir? Sadece Tanrı’nın böyle bir gücü vardır.

Eğer onun düşmanları onun ölü vücudunu görme fırsatı yakalasarlardı, bunu onun kaderini yok etmek için kullanabilirlerdi.

Onun yüzlerce takipçisi aynı anda Mesih’in dirilişinde  buluşmuşlardır.

Müritlerinin bir çoğu İsa Mesih’in dirilişine şehit olmuştur.

Eski Hristiyan’nın ve bugünkü mesajı ise iyi haber!

Eğer sizde gerçekten kendinizi İsa Mesih‘e emanet ederseniz sizinde hayatınız değişecektir ve sizde sonsuz tanrısal yaşama ulaşacaksınız.

İsa Mesih’in sevgisini kabul ediyor musunuz ya da onu geri mi çeviriyorsunuz? Bu sizing kararınız.

6. Barış ve sevgi

Peki ya ‘Barış ve Sevgi’?

İsa’nın gerçek takipçisi onun gibi olur ve Tanrı o insana barış ve huzur verir. Ancak bu bir süreçtir.

Şimdiye kadar Kutsal Kitap’in bütün 6 kritere uyduğunu gördük. Ben sizi, 7. kriteri de değerlendirmek için davet ediyorum.

7. Tanrı’nın sesi

Tanrı’nın sesini Kutsal Kitap’ta duyabiliyor musunuz?

Neden İncil’i okumuyorsunuz ve Tanrı’dan sizin kalbinizle konuşmasını istemiyorsunuz?

O sizi onun doğruluğuna ikna etmek çok istiyor.

Teşekkürler Bölüm 3’ü izlediğiniz için. Bölüm 1 ve 2’de de görüşmek dileğiyle…

Bu benim kendi temennim, umarım bu filmler sizin Doğruyu Aramanıza yardımcı olur.

2018-12-11T13:17:41+00:00

Pin It on Pinterest

Share This