Loading...

Phần 3b

Có 7 tiêu chuẩn để bước vào sự đáng tin cậy của một tôn giáo

Niềm tin của một người Cơ đốc được đặt vào một cuộc thử thách. Ba tiêu chuẩn đã được thảo luận trong phần 3a của đoạn phim này.

Trong phần 3b, chúng ta sẽ trải nghiệm những giá trị của niềm tin này bằng cách sử dụng 4 tiêu chuẩn khác. Liệu niềm tin có tồn tại hay không?

Hạy tham gia cùng với tôi để tìm kiếm mật mã của một tôn giáo thật sự và cuộc sống thuộc linh…

4. Lẽ thật

Những sự kiện được miêu tả trong Kinh thánh có thật sự xuất hiện hay không?

Nhà sử gia C. Sanders định nghĩa 3 nguyên tác để quyết định liệu rằng những sự kiện này có thật sự xảy ra trong những lịch sử của chúng ta hay không.

Những nguyên tắc này như sau: 1. Bình phẩm đoạn trích; 2. Chứng cứ bên trong và 3. Chứng cứ bên ngoài.

4a. Bình phẩm đoạn trích

Bình phẩm đoạn trích là một cách học làm thể nào để những đoạn Kinh thánh được viết ra

Liệu chúng ta có những đoạn Kinh thánh nguyên thủy từ những tác giả đầu tiên trong Kinh thánh hay không?

Sự đáng tin cậy của đoạn trích trong Kinh Cựu ước đã được xác nhận bởi sự khám phá bằng cơn lốc biển.

Không có cái gì giống như những tài liệu lịch sử của Kinh Cựu ước

Hơn 5000 bản sao… của những đoạn trích nguyên thủy đó, hay còn gọi là bản viết tay đã được tìm thấy.

Bản viết tay cũ nhất được tìm thầy trong Kinh Tân Ước, được gọi là ‘P52’ và

Là một đoạn trong sách Phúc âm của Giăng được tìm thấy khoảng 125 AD

Tất cả những đoạn viết tay trong Kinh Tân Ước xuất phát từ những vùng khác nhau và thời điểm khác nhau và không khác nhau nhiều.

Từ một quan điểm khoa học, chúng ta có thể hoàn toàn chắc chắn rằng

Chúng ta có những đoạn trích nguyên thuỷ từ những tác giả đầu tiên trong Kinh Tân ước.

4b. Chứng cứ bên trong

Chứng cứ bên trong giải thích về khả năng của những tác giả nói về lẽ thật.

Liệu những tác giả trong Kinh Tân ước có thể nói về Lẽ thật không?

Những tác giả trong Kinh tân ước đã chứng kiến hoặc tận mắt được phán từ Ngài?

Tin Lành đã được lan truyền và chấp nhận rất nhanh trong suốt Đế Chế La mã trong những thập niên đầu tiên.

Nó có nghĩa rằng những độc giả đầu tiên được biết về Jesus Christ cho rằng Kinh Tân ước rất đáng tin cậy

4c. Chứng cứ bên ngoài

Chứng cứ bên ngoài giải thích về sự xác nhận của lịch sử từ những nguồn đáng tin cậy khác nhau.

Những chứng cứ bên ngoài xác nhận những sự thật mà được viết trong Kinh Tấn ước?

Nhà khảo cổ học, Sir William Ramsay đã chứng minh rằng Kinh Tân Ước đã được viết trong thập niên đầu tiên AD.

Những nhà sử học của thế kỷ thứ 1 và thể kỷ thứ 2 sau công nguyên giống như người Do Thái Josephus Flavius and Người Roma Tacitus

Đã viết về Jesus Christ – người đã được gọi là “Đấng Cứu thế” trong Israel.

Những người lãnh đạo Hội thánh trong những năm đầu tiên của thể kỷ thứ nhất và thứ hai sau công nguyên đã xác nhận về sự đáng tin cậy của Kinh Tân Ước.

Vì vậy, chúng ta có những đoạn trích nguyên thủy; Những tác giả có thể nói về Lẽ thật và sự đáng tin cậy của họ đã được xác nhận bởi những nguồn đáng tin cậy.

5. Giải pháp thiêng liêng thật sự

Liệu chúng ta có thể tìm thấy một giải pháp thiêng liêng thật sự trong Kinh thánh cho sự trống rỗng bên trong và sự tự cho mình là trung tâm?

Từ khi chúng ta trở về với Ngài, chúng ta có thể cảm nhận được một sự trống trải bên trong chúng ta.

Từ khi chúng ta lạc lối sự hợp nhất với Ngài và chúng ta trở nên tự kỷ.

Bởi vì một cách tự nhiên rằng chúng ta không có khả năng để vâng theo những Luật pháp của Ngài một cách hoàn hảo.

Vì vậy chúng ta là những kẻ phạm tôi cho dù chúng ta có trải qua hay không.

Chúng ta không thể cứu rỗi những tội lỗi của chính chúng ta

Những lời tiên tri trong Kinh Cựu ước đã được Chúa báo trước và Chúa sẽ thay đổi

sự tự nhiên và số phận của những người sẽ bước vào và sống bắng lời hứa của Ngài.

Jesus Christ đã đến và nhận sự trừng phạt của Đức Chúa Trời vì sự bất công của chúng ta. Ngài đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá, đó chính là lời ngài đã hứa.

Ngài đã sống dậy từ cõi chết để cho phép chúng ta được bước vào giao ước mới của Ngài.

Không có một người lãnh đạo tôn giáo nào lại được sống lên từ sự chết, nhưng chỉ có duy nhất Chúa Jesus.

Quyền năng nào có thể làm những điều như vậy xảy ra? Chỉ có quyền năng của Chúa mới có thể!

Nếu những kẻ đối nghịch Ngài có cơ hội để chỉ ra thân thể đã chết

thì họ sẽ sử dụng nó để loại bỏ niềm tin này.

Hàng trăm những người đã theo Ngài khi thấy Chúa Jesus Christ đã sống lại trong cùng một thời gian

Hầu hết những tông đồ đã chết như những vị anh hùng bởi vì họ biết đươc về sự sống lại của Chúa Jesus Christ.

Thông điệp của những cơ đốc nhân đầu tiên và thông điệp ngày hôm nay về Tin lành!

Nếu bạn thật sự tin tưởng vào Chúa Jesus Christ, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi

Và bạn sẽ nhận được một cuộc sống thiêng liêng vĩnh hằng mãi mãi

Bạn có muốn chấp nhận tình yêu của Chúa Jesus hoặc bạn muốn từ bỏ Ngài? Đó là lựa chọn của bạn

6. Bình an và tình yêu

‘Bình an và tình yêu’ là gì?

Một người tín đồ của Chúa thật sự sẽ trở nên yêu mến Ngài và Chúa sẽ mang đến Sự bình an và tình yêu cho người đó. Nhưng đó là cả một quá trình.

Bây giờ, bạn đã thấy rằng Kinh thánh bao gồm tất cả 6 tiêu chuẩn. Tôi tự hỏi bạn để tìm kiếm tiêu chuẩn thứ 7.

7. Lời của Chúa

Bạn có thể nghe giọng nói của Ngài trong Kinh Thánh hay không?

Tại sao chúng ta không bắt đầu đọc sách Phúc âm và mong Ngài hãy nói với ta.

Ngài sẽ sẵn sàng thuyết phục bạn về Lẽ thật của Ngài

Cảm ơn các bạn đã theo dõi Phần 3! Tôi hy vọng bạn cũng đã xem phần 1 và phần 2 rồi.

Niềm khao khát của tôi là đoạn phim này sẽ giúp bạn trong việc Tìm kiếm lẽ thật.

2018-12-11T13:20:31+00:00

Pin It on Pinterest

Share This