About us2018-12-18T10:24:06+00:00

Ne jemi një grup i kërkuesve të së Vërtetës, që duam të afrojmë njerëzit me Jezu Krishtin.
Ne besojmë se Ai do çdo qenie njerëzore dhe se Ai na jep paqe me Perëndinë.
Nismëtari i këtij projekti është Dick Bos (MSc).
Ai është gjithashtu personi që u hodh nga avioni dhe që shpjegon se si ai ka zbuluar të vërtetën rreth Perëndisë dhe Jezu Krishtit.
Ne shpresojmë t’ju mbështesim në:
Kërkimin tuaj për të Vërtetën

Pin It on Pinterest

Share This