Loading...

In onze maatschappij weten mensen steeds minder wie ze zijn. Er is veel verwarring over wat klopt en het wantrouwen groeit daardoor. In de tijd van Jezus waren er ook spanningen en vroegen mensen zich af: “wie is deze man?”. Jezus beantwoordde die vraag en hij zei: ”de waarheid zal je vrijmaken!”. Alleen wie is Jezus Christus dan? Hangt het antwoord af van degene met wie je spreekt of bestaat er ook nog zoiets als een universele waarheid?

De bekende arts Gor Khatchikyan zegt het zo en hij citeert C.S. Lewis hier: “Ik geloof in Jezus Christus zoals ik geloof dat de zon bestaat. Niet omdat ik de zon kan zien maar omdat ik daardoor alle dingen kan zien”. In dit filmpje kun je het korte interview bekijken met hem over dit onderwerp.


De kerkplanter Christian Tan zag het vroeger zo. Jezus Christus is gestorven voor mensen die slecht 
zijn zoals pedofielen, criminelen, etc. maar daar hoorde hij niet bij. Hij vond zichzelf wel een goed mens en hij nodigde God uit voor een ontmoeting met hem. Hoe die ontmoeting uitpakte kun je in dit korte filmpje zien.


In de Schrift staat dat niemand goed is. Ik hoor je haast al zeggen: ”Wat een negatief zelfbeeld zeg.
Daar moeten we vanaf!”. Toch was die ontdekking voor Christian Tan een bevrijding! Om tot dat inzicht te komen is het nodig dat er een bedekking wordt weggehaald.

Denk bijvoorbeeld aan je handen wassen voor het eten. Zolang er weinig licht is kun je er makkelijker vanuit gaan dat je handen niet vies zijn. Dat wordt anders als je het licht aandoet en goed gaat kijken. In de Bijbel staat dat Jezus het Licht in de duisternis is. Als Hij, het Licht dichterbij komt dan ga je anders kijken naar jezelf, je ziet ook meer van jezelf maar je ziet ook meer van Zijn bewogenheid voor jou en anderen.

Er zijn zaken die relatief zijn zoals smaak en voorkeuren. Maar er bestaan ook zaken die absoluut zijn zoals bijv. de zwaartekracht en dat bomen CO₂ opnemen en wij zuurstof nodig hebben. We begaan een misvatting als we onze opvatting over God en Jezus baseren op onze voorkeur. Onze voorkeur of mening heeft namelijk helemaal geen invloed op wie God en Jezus zijn. Het enige wat van ons wordt gevraagd is dat we zoeken naar waarheid en haar doen. Is er dan ruimte voor zoeken en het grote mysterie? Zeker wel, God is zoveel groter dan wij!

Toch heeft de Bijbel ons niet in het onzekere gelaten over de identiteit van Jezus Christus. Drie keer lezen we dat de schrijvers van het Evangelie die bij Jezus waren, een stem uit de hemel hoorden die tot Jezus sprak als Zijn Zoon. Tijdens zijn leven deed Hij extreme dingen zoals doden opwekken, blinden genezen, etc. Hiervan wordt ook melding gemaakt in bronnen buiten de bijbel o.a. door geschiedschrijvers zoals Josephus Flavius. Ten tijde van zijn kruisiging vond er een zonsverduistering plaats. Na zijn dood wordt de identiteit van Jezus Christus nog sterker zichtbaar. Hij stond letterlijk op uit het graf als Overwinnaar over de duisternis! Hij werd tegelijkertijd gezien door de apostelen en later door 500 mannen die bij elkaar waren. Het is precies gegaan zoals was voorspeld in de boeken die destijds al meer dan 400 jaar oud waren en door de Joden als gezaghebbende Schriften werden gezien.

Wat betekent de overwinning van Jezus nu voor jou? Het begint voor jou dat je een beroep mag doen op de overwinning die Jezus Christus heeft gedaan voor jou! Alles wat tussen jou en God die heilig is, in staat heeft Jezus aan het kruis op zich genomen en Hij heeft daarvoor al de straf betaald. Zijn opstanding betekent victorie over het kwaad in jouw leven! Door eenvoudigweg met heel je hart uit te spreken dat je Jezus wilt uitnodigen in je leven en dat jij jezelf aan Hem toevertrouwt, wordt je leven in een oogwenk veranderd! Je krijgt een nieuwe identiteit! Je wordt een kind van God!

Een nieuw begin! Je begrijpt Pasen pas als je dit hebt gedaan. De MMA-vechter Trevor Peek (Abhishek Dabur) zegt het zo: “of ik nu een partij win of verlies, het verandert mijn identiteit niet. Ik hoor bij Jezus en daar gaat het om!” 

NIEUWSBRIEF

Ken je God nog niet, of wil je Hem beter leren kennen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief. 4 tot 12 keer per jaar komt er een goed artikel op de website. Wij houden je op de hoogte!

Of bezoek ons blog.

    2023-04-06T11:59:33+00:00

    Pin It on Pinterest

    Share This