Loading...
Home2018-12-14T10:52:20+00:00

Moja priča

Mi smo grupa ljudi koja traže istinu koja povezuje ljude sa Isusom Hristom.
Vjerujemo da on voli svakog čovjeka i on nam daje mir sa Bogom.
Stvaralac ovog projekta je Dik Bos (MSc).
On je taj koji je skoćio iz aviona i on nam objašnjava kako je otkrio istinu o Bogu I Isusu Hristu.
Mi se nadamo i podržavamo te u tom traženju za istinom:
“Traženje za Istinom”

Moja priča
Razlog za Boga
Kod života i vjere – 1
Kod života i religije – 2

BLOG

Moja priča

Privatna investicija bila je vođa prave slobode. Ova sloboda je dostupna svakom od nas.

Moja priča

Privatna investicija bila je vođa prave slobode. Ova sloboda je dostupna svakom od nas.

DISCOVER

Know Jesus
Know Jesus
Search4Truth - Alpha course
Alpha
Search4Truth - Online Bible
Online Bible
Search4Truth - All about God
All about God

Pin It on Pinterest

Share This