Loading...

Część 3b

Oto siedem kryteriów umożliwiających dokonanie oceny wiarygodności religii.

Wiara chrześcijańska została poddana testowi. Trzy kryteria zostały omówione już w części 3a.

W części 3b odkryjemy znaczenie wiary na podstawie czterech pozostałych kryteriów. Czy przejdzie ona ten test pozytywnie?

Odkryj ze mną zasady prawdziwej religii i duchowego życia…

4. Prawda

Czy wszystkie wydarzenia opisane w Biblii faktycznie miały miejsce?

Historyk C. Sanders definiuje trzy zasady pozwalające określić, czy wydarzenia te faktycznie miały miejsce.

Te trzy zasady to: 1. Krytyczna ocena tekstu. 2. Dowód wewnętrzny. 3. Dowód zewnętrzny.

4a. Krytyczna ocena tekstu

Krytyczna ocena tekstu to badanie sposobu przekazania oryginalnych tekstów.

Czy dysponujemy oryginalnymi tekstami pierwszych autorów Biblii?

Wiarygodność tekstu Starego Testamentu została potwierdzona dzięki odkryciu rękopisów znad Morza Martwego.

Nie ma drugiego takiego dokumentu historycznego jak Nowy Testament.

Odnaleziono ponad 5000 odpisów kopii itd. oryginalnie napisanych tekstów, zwanych manuskryptami.

Najstarszy znaleziony dotychczas manuskrypt Nowego Testamentu nazywany jest „P52” i jest częścią Ewangelii Jana. Datuje się go na rok ok. 125 n.e.

Wszystkie manuskrypty Nowego Testamentu pochodzą z różnych regionów i okresów, jednak nie wykazują wyraźnych różnic.

Z naukowego punktu widzenia możemy być całkowicie pewni, że dysponujemy oryginalnymi tekstami pierwszych autorów Nowego Testamentu.

4b. Dowód wewnętrzny

Dowód wewnętrzny dotyczy tego, czy autorzy przekazywali prawdę.

Czy autorzy Nowego Testamentu przekazywali prawdę?

Autorzy Nowego Testamentu byli naocznymi świadkami wydarzeń lub z nimi rozmawiali.

Ewangelia szybko rozprzestrzeniała się po całym terytorium Cesarstwa Rzymskiego w pierwszy wieku n.e.

Oznacza to, że pierwsi czytelnicy, którzy wiedzieli o Jezusie Chrystusie, uznawali Nowy Testament za wiarygodny.

4c. Dowód zewnętrzny

Dowód zewnętrzny dotyczy historycznego potwierdzenia z innych wiarygodnych źródeł.

Czy dowód zewnętrzny potwierdza fakty, o których mowa w Nowym Testamencie?

Archeolog, sir William Ramsay udowodnił, że Nowy Testament został napisany w pierwszym wieku n.e.

Historycy z I i II wieku n.e., tacy jak Żyd Józef Flawiusz i Rzymianin Tacyt, pisali o Jezusie Chrystusie zwanym w Izraelu „Mesjaszem”.

Pierwsi przywódcy kościoła z I i II wieku n.e. potwierdzali wiarygodność Nowego Testamentu.

Mamy zatem do czynienia z oryginalnym tekstem. Autorzy przekazywali prawdę, a ich wiarygodność potwierdzają wiarygodne źródła.

5. Prawdziwe Boże rozwiązanie

Czy w Biblii możemy znaleźć prawdziwe Boże rozwiązanie na naszą wewnętrzną pustkę

Od momentu, w którym odwróciliśmy się od Boga, możemy odczuwać wewnętrzną pustkę.

Wtedy straciliśmy też nasz bliski związek z Bogiem i staliśmy się egoistami.

Nasza natura nie pozwala nam dokładnie przestrzegać Bożych praw.

Dlatego też jesteśmy winni niezależnie, czy tego doświadczamy, czy też nie.

Nie jesteśmy w stanie zapłacić ceny za nasze grzechy.

Prorocy Starego Testamentu przepowiedzieli, że Bóg zmieni naturę i przeznaczenie ludzi, którzy będą żyli według Nowego Przymierza.

Jezus Chrystus przyszedł, aby zapłacić za naszą niesprawiedliwość. Umarł On za nas na krzyżu, tak jak obiecano.

Następnie zmartwychwstał, pozwalając nam dostąpić do Nowego Przymierza.

Żaden lider religijny nie został wcześniej wskrzeszony z martwych. Tylko Jezus!

Jaka siła może czynić takie cuda? Tylko Boża!

Jeśli Jego przeciwnicy mieliby możliwość okazania martwego ciała Jezusa, zrobiliby to, aby wyeliminować tę wiarę.

W tym samym czasie setki osób spotkały jednak zmartwychwstałego Chrystusa.

Większość apostołów zginęło jako męczennicy, ponieważ wiedzieli o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Przekazy wczesnych chrześcijan i obecny przekaz to Dobra Nowina!

Jeśli rzeczywiście powierzysz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, zmieni się ono i otrzymasz wieczne Boże życie!

Chcesz przyjąć Jezusa Chrystusa czy go odrzucasz? Wybór należy do ciebie.

6. Pokój i miłość

Co z „pokojem i miłością”?

Prawdziwy uczeń Jezusa pragnie stać się taki jak On, a Bóg pragnie dać mu pokój i miłość. Jest to jednak proces.

Widzimy zatem, że Biblia spełnia wszystkie 6 z wymienionych dotąd kryteriów. Postaram się teraz zmierzyć z siódmym kryterium.

7. Boży głos

Czy w Biblii można usłyszeć głos Boga?

Zacznij czytać Ewangelię i poproś Boga, aby mówił do twojego serca.

On chce przekonać cię do Swojej prawdy.

Dzięki za obejrzenie części 3! Mam nadzieję, że widziałeś już część 1 i 2.

Mam nadzieję, że ten film pomoże ci na drodze w poszukiwaniu prawdy.

2018-12-11T13:08:27+00:00

Pin It on Pinterest

Share This