Loading...

Del 3b

Obstaja 7 kriterijev za ocenitev verodostojnosti religije.

Na ta način se preveri krščanska vera. 3 kriteriji so bili raziskani že v 3a delu tega filma.

V 3b delu raziskujemo vrednost te vere z uporabo ostalih 4 kriterijev. Ali bo krščanska vera vzdržala ta test?

Pridružite se mi v iskanju zakona prave religije in duhovnega življenja.

4. Resnica

Ali so se dogodki, zapisani v Bibiji, res zgodili?

Zgodovinar C. Sanders definira 3 principe za določitev, ali so se dogodki v zgodovini res zgodili.

Ti principi so: 1. Tekstovni kriticizem; 2. Notranji dokaz, in 3. Zunanji dokaz.

4a. Tekstovni kriticizem

Tekstovni kriticizem je študija o tem, kako so se originalna besedila prenašala skozi generacije ljudi.

A imamo originalna besedila prvih avtorjev Biblije?

Verodostojnost besedil Stare zaveze je bila potrjena z odkritjem zvitkov iz Mrtvega morja.

Ničesar podobnega ni o Novi zavezi.

Najdenih je bilo več kot 5000 prepisov kopij, itd., originalnih zapisanih besedil, t.i. manuskript.

Najstarejša manuskripta Nove zaveze, najdena doslej, je t.i. ‘P52’ in je del Evangelija po Janezu ter izvira iz prib. leta 125 našega štetja.

Vse manuskripte Nove zaveze so iz različnih krajev in časov ter se med seboj bistveno ne razlikujejo.

Iz znanstvenega vidika smo lahko absolutno prepričani, da imamo originalno besedilo prvih avtorjev Nove zaveze.

4b. Notranji dokaz

Notranji dokaz se ukvarja z zmožnostjo avtorjev, da so zapisali resnico.

Ali so avtorji Nove zaveze bili zmožni povedati resnico?

Avtorji Nove zaveze so bili očividci ali so z očividci govorili.

Evangelij se je v prvem stoletju hitro razširil in je bil sprejet po celem Rimskem cesarstvu.

To pomeni, da so prvi bralci, ki so vedeli o Jezusu Kristusu, Novo zavezo smatrali kot verodostojno.

4c. Zunanji dokaz

Zunanji dokaz se ukvarja z zgodovinsko potrditvijo iz ostalih zanesljivih virov.

A zunanji dokaz potrjuje dejstva, izražena v Novi zavezi?

Arheolog sir William Ramsay je dokazal, da je bila Nova zaveza zapisana v prvem stoletju našega štetja.

Zgodovinarji iz prvega in drugega stoletja našega štetja, kot sta Jud Jožef Flavij in Rimljan Tacit, so zapisali o Jezusu Kristusu, imenovanem Mesija, v Izraelu.

Vodje prve cerkve v prvem in drugem stoletju našega štetja so potrdili zanesljivost Nove zaveze.

Tako mi imamo originalno besedilo; avtorji so bili zmožni posredovati resnico in njihova zmožnost je bila potrjena z zanesljivimi viri.

5. Prava božanska rešitev

Ali lahko v Bibliji najdemo pravo božansko rešitev za našo notranjo praznino in egocentrično naravo?

Ker smo Bogu obrnili svoj hrbet, lahko globoko v sebi začutimo praznino.

Takrat smo izgubili tesno povezavo z Bogom in smo postali egocentrični.

Zaradi naše narave nismo sposobni popolnoma izpolniti Božji zakon.

Zato smo krivi, če to izkusimo ali pa ne.

Kazni za naše grehe ne moremo plačati.

Preroki v Stari zavezi so napovedali, da bo Bog spremenil naravo in usodo ljudi, ki bodo vstopili v novo zavezo z njim in živeli po njej.

Jezus Kristus je prišel, da sprejme Božjo kazen za našo krivičnost. Namesto nas je umrl na križu, kakor je obljubil.

Vstal je od mrtvih, da bi nam omogočil vstopiti v novo zavezo z njim.

Noben drug religijski vodja ni bil obujen od mrtvih, le Jezus!

Kakšna moč lahko udejanji takšne stvari? Samo Božja moč!

Če bi njegovi nasprotniki imeli priložnost pokazati njegovo truplo, potem bi ga uporabili, da bi to vero eliminirali.

Na stotine njegovih sledilcev pa je istočasno srečalo vstalega Kristusa.

Večina apostolov je umrlo mučeniške smrti, ker so vedeli za vstajenje Jezusa Kristusa.

Sporočilo prvih kristjanov in sporočilo danes je dobra novica!

Če se res predaš Jezusu Kristusu, bo tvoje življenje spremenjeno in prejel boš večno božansko življenje!

Ali želiš sprejeti ljubezen Jezusa Kristusa ali pa ga zavračaš? Odločitev je tvoja.

6. Mir in ljubezen

Kaj pa ‘Mir in ljubezen’?

Resnični sledilec Jezusa bo postal kot On in Bog mu bo dal mir in ljubezen. Vendar pa je to proces.

Videli smo, da Biblija izpolnjuje vseh 6 raziskanih kriterijev. Izzivam vas, da pogruntate še sedmega.

7. Božji glas

Ali lahko v Bibliji slišite Božji glas?

Zakaj ne bi začeli z branjem Evangelijev in bi prosili Boga, da govori v vaše srce.

On vas želi prepričati o svoji resnici.

Hvala, da ste si ogledali še 3. del! Upam, da ste videli tudi 1. in 2. del.

Moja želja je, da bi vam ta film pomagal v vašem Iskanju Resnice.

2018-12-11T13:12:45+00:00

Pin It on Pinterest

Share This